• <form id="zofwa"></form>

  <s id="zofwa"></s>

  <rp id="zofwa"></rp>

  <nav id="zofwa"><big id="zofwa"></big></nav>
 • <dd id="zofwa"></dd>

  <progress id="zofwa"><track id="zofwa"></track></progress>

  《桃園2.0》官方網站——2013浪漫武俠網游巨作

  首頁 > 游戲資料

  裝備-防具

  2014-04-08 14:29:09
  分享:
  字體:

  短打頭

  武器名稱 圖標 使用等級 其他屬性
  物理防御 計策防御 敏捷 技巧 武力 速度
  新兵頭帶 10 16
  靈猴之新兵頭帶 11 10 16 2 2  
  猛虎之新兵頭帶 11 10 16 2 2 
  惡狼之新兵頭帶 11 10 16 2 2 
  老兵頭帶 16 14 22    
  靈猴之老兵頭帶 16 14 22 3 3  
  猛虎之老兵頭帶 16 14 22 3 3 
  惡狼之老兵頭帶 16 14 22 3 3 
  入道頭帶 21 18 28    
  靈猴之入道頭帶 21 18 28 4 4  
  猛虎之入道頭帶 21 18 28 4 4 
  惡狼之入道頭帶 21 18 28 4 4 
  磨礪頭帶 26 22 34    
  靈猴之磨礪頭帶 26 22 34 5 5 
  猛虎之磨礪頭帶 26 22 34 5 5 
  惡狼之磨礪頭帶 26 22 34 5 5 
  老練頭帶 31 26     
  靈猴之老練頭帶 31 26 40 6 6  
  猛虎之老練頭帶 31 26 40 6 6 
  惡狼之老練頭帶 31 26 40 6 6 
  猛虎之耐用頭帶 31 32 48 8 8 16
  惡狼之耐用頭帶 31 32 48 8 8 16
  曰本黄色视频